Monday, November 30, 2009

Jag och en ledande roll

Det var längesedan jag skrev på min blog. Det är ett resultat av att jag skriver enormt mycket varje dag och helt enkelt inte har ork att blogga. Men nu så har vi fått som uppgift att slänga ut ett stycke skolarbete på bloggen igen. Detta är en kort reflektion av mig i en ledande roll, vilken är en del av kursen pedagogiskt ledarskap.

Det är svårt att reflektera över sig sina egna egenskaper, både bra och dåliga, men man kan inte annat än att försöka. Som ledare är jag nog för krävande, kan uppfattas som okänslig på grund av att jag i flera fall kan vara politiskt inkorrekt och även till viss del egocentrisk eftersom jag är en stark motståndare av jantelagen (detta är sällan ett problem i anglosaxiska länder där den kulturella terrängen är helt annorlunda i detta avseende). Men å andra sidan så tror jag att jag är duktig på att motivera, ta kritik och ge ordentligt erkännande och creds till mina gruppmedlemmar.

Jag är produktiv och kan färdigställa en bok eller ett designdokument på över hundra sidor med en grundläggande speltestad mekanik inom loppet av en till tre månader beroende på min motivation. Detta kan göra att jag är enormt fokuserad (besatt av mitt jobb är nog inte helt osant i många fall) och inte alltid ser gruppens helhet och de individuella medlemmarnas behov. Men jag kan få en grupp att åta sig stora uppgifter som görs ordentligt och inom deadlinen. Jag är förmodligen, som många andra, ett dubbeleggat svärd. Mina svagheter flyter ofta ihop med mina styrkor och vise versa. Så jag tror att mina olika sidor måste mötas lite mer på halva vägen och balanseras och genom detta kan jag nog bli en mycket bättre gruppledare.

No comments: