Wednesday, November 12, 2008När jag skulle hitta ett spel på nätet och analysera det ur en pedagogisk synvinkel surfade jag in på http://www.seriousgames.org/ för att kolla vad de hade att erbjuda. Efter ett litet tag fastnade jag för Against All Odds.

Detta flashspel låter dig iklä dig rollen som en person som bor i en diktaturstat. Det börjar med att du blir arresterad medan du demonstrerar för dina rättigheter. Du sätts i förhör och slås blodig om polisen inte gillar vad du har att säga. Från detta leder det till att du blir förklarad en fara för staten och du tvingas fly.

Spelet är uppdelat i tre sektioner: War And Conflict, Border Country och A New Life. Som spelare går man igenom hur det är att leva i förtryck, fly och att anpassas till ett nytt land.

Som jag förstått det så är spelet riktat till amerikanska barn (åtminstone engelsktalande barn från I-länder) som är sju år eller äldre. För mig kan vissa delar te sig ganska brutala (vilket det även varnas om) för de lägsta åldrarna (som när ett rasistgäng slår karaktären blodig för att hon ber om hjälp) men på många vis tror jag ändå att brutaliteten i spelet tjänar ett syfte. Det är grovt tecknat vilket mjukar upp det en aning och lägger det på en mer lagom nivå. (Sedan får man ta i åtanke att de flesta unga barn är vana vid grovt datorspelsvåld och faktiskt kan differentiera spel från verklighet.)

Spelet är fullt av diverse val i form av spelintegrerade tester. För varje steg finns det så kallade Web Facts. Här kan man klicka och hoppa till sidor med fakta om ämnet som man spelar igenom (rasism, vad är det för skillnad på en flykting och en immigrant, vad är en diktatur, o.s.v.). Tillhörande är även ett extensivt webbibliotek som är avsett för lärare som använder spelet som läromedel.

Agains All Odds är designat för att ta upp ett ganska brett spektrum gällande flyktingfrågor och är specifikt inriktat på att skapa förståelse hos spelaren. Hur känns det att bli stoppad och misstänkt för snatteri bara för att du är av utländsk härkomst? Bär du din skadade vän medan du flyr genom skogen med risk för att åka fast eller offrar du honom och flyr på egen hand för att öka dina chanser?

Jag anser att spelet gör sitt jobb ganska väl. Även om det är enkelt uppbyggt så är det något kargt och ganska påträngande stundom. Möjligheterna till diskurser är nästan oändliga och jag ser en mängd inkörsportar för vidarearbeten en klass skulle kunna ta sig an med spelupplevelsen som bas.

Å andra sidan tror jag inte att en lärare kan sätta en skolklass framför spelet rätt av och låta dem köra på. Det är nog viktigt att man har en ingress som sätter tonen och kopplar an till efterdiskussionen. Spelet i sig är nog som effektivast om det får agera som en slags parallell mellan ingress och efterdiskussion.

På det stora hela vill jag säga att det är ett ytterst effektivt läromedel så länge det används på rätt sätt, i rätt sammanhang och med en välavvägd inledning och ett omfattande analytiskt avslut. Against All Odds och spel av den typen skulle jag gärna se mer av i lågstadiet.

3 comments:

Elina said...

Tjenare Mischa! Du har ett välformulerat men framförallt reflekterande tankesätt kring Against all odds.

Hur skulle du lägga upp efterdiskussionen rent konkret? Det vill säga med fokus på exempelvis reflektion, tolkning generalisering och tillämpning. Vilka frågor skulle du ställa? Vad skulle du vilja att eleverna bar med sig för frågor och tankar när de lämnade lektionen?

Tror du att spel som Against all odds kan skapa beständiga attitydförändringar hos de som spelar? Vad behöver man isåfall göra för att nå dit?

/Fredrik (använder min flickväns googleaccount)

Mischa said...

Jag har ingen helhetsplan som sådan, men det jag skulle vilja börja med är att gå in på ett emotionellt och frågeställande plan i en diskussion.

Några exempel på frågeställningar.

· Vad reagerade ni starkast på?
· Vad i spelet skulle ni minst av allt vilja uppleva själva?
· Varför tror ni att vissa länders styren ser ut på detta vis?
· Hur kommer det sig att människor ofta reagerar negativt på det som är annorlunda?
· Hur skulle ni känna om ni blev behandlade illa i ett främmande land och visste med er att ni aldrig kunde återvända hem?

Eleven borde bära med sig tankar på hur det kan vara, varför det är på det viset och vad man kan göra för att ändra på det.

Förstå problematiken > Finna orsak > Förändra till det bättre.

Med rätt sorts upplägg tror jag definitivt att man skulle kunna nå fram och faktiskt förändra attityden hos många elever. Allt handlar just om upplägg.

Anonymous said...

"Det började ryktas redan för något år sedan att GRIN jobbade på ett spelprojekt kopplat till en stor SciFi-film och nu har det alltså blivit officiellt att det är Terminator Salvation som gäller."

Fett om du hade fått LiA där =P